CENTRUL DE ANALIZĂ INTEGRATĂ ȘI MANAGEMENT TERITORIAL (CAIMT)

CAIMT este o entitate de cercetare ştiinţifică aplicativă, aflată în subordinea Universităţii din București, constituit în cadrul Facultăţii de Geografie, prin hotărârea Senatului Universităţii din București, în conformitate cu Strategia Universităţii din București, a Facultăţii de Geografie, şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind înfiinţarea centrelor de cercetare în instituţiile de învăţământ superior.

În cadrul Centrului de Analiză Integrată şi Management Teritorial activează cadre didactice şi cercetători cu activitatea de bază în Universitatea din București şi alte instituţii, care desfăşoară activități de cercetare, diseminare, formare, proiectare și consultanță în conformitate cu normativele în vigoare privind rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică. În prezent în CAIMT activează 13 cercetători şi 7 membrii asociaţi.

Studenții din ciclurile I și II, precum și doctoranzii, participă în cadrul CAIMT la programe de voluntariat, fiind implicaţi în activităţile curente specifice implementării proiectelor de cercetare. În anul 2015, în programele de voluntariat, au fost incluşi peste 50 de studenţi şi doctoranzi.