Centrul de Analiză Integrată şi Management Teritorial

Proiecte de cercetare implementate de membrii CAIMT

1 Dezvoltarea teoriei contextului dinamic prin analiza rolului aridizării în generarea şi amplificarea fenomenelor regresive din sistemele teritoriale.

Contract: nr.171/2015; Cod depunere: PN-II-RU-TE-2014-4-0835

Raport I    Raport II    Raport Final
2 Demonstrarea și promovarea valorilor naturale pentru a sprijini procesul decizional în România.
3 Determination of historically changes of iodine content of trees during the last century and its relation to iodine nutritional status in Iran and Romania.
4 Managementul teritorial bazat pe teoria polilor de creştere.
5 Presiunea economică asupra ecosistemului forestier din România.
6 Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni.
7 PUG Târgovişte-studiu de fundamentare economică.
8 PUG Videle-studiu de fundamentare economică.
9 PUG Câmpulung-studiu de fundamentare economică.
10 PUG Troianu-studiu de fundamentare economică.
11 PUG Necşeşti-studiu de fundamentare economică.
12 PUG Ciorani-studiu de fundamentare economică.
13 PUG Draganeşti-Olt-studiu de fundamentare socio-demografică.
14 Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România,proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.
15 Studiu asupra situaţiei socio – economice a oraşelor pilot din cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România.
16 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Amara- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.
17 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Topoloveni- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.
18 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Căzăneşti- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.
19 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Bolintin Vale- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.
20 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Dăbuleni- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.
21 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Draganeşti Olt- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.
22 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Piatra Olt- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.
23 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Filiaşi- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.
24 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Rovinari- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.
25 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băbeni- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.
26 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Berbeşti- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520.
27 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Ţicleni- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.
28 Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Târgul Cărbuneşti- subcontractat în cadrul proiectului-“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”.