7 Dec
Sistemele regionale de creativitate în România: proiecţie spatială şi tendinţe

Responsabil proiect: Conf.univ.dr. Daniel Peptenatu, peptenatu@yahoo.fr

Centrul de Analiză Integrată şi Management Teritorial (CAIMT) a finalizat cercetările privind dezvoltarea economiilor creative în România. Obiectivul acestui studiu este proiectarea spaţială a sistemelor regionale de creativitate din România, şi identificarea tendinţelor de evoluţie, prin realizarea unor modele spaţiale pentru principalii indicatori economici specifici acestor activităţi economice. Studiul a urmărit modul în care sunt concentrate economiile creative la nivelul reţelei naţionale de aşezări, precum şi modul în care se diferenţiază în profil regional. S-a realizat o bază de date la nivel national, pentru perioada 2000-2012 anual, ce cuprinde activităţile economice creative conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională, la nivelul de patru cifre, pentru fiecare unitate administrativă din România.

Analizele realizate pentru perioada 2000-2012 arată o concentrare a economiilor creative sub forma unei reţele policentrice naţionale, ce cuprinde capitala şi oraşele cu peste 300000 de locuitori, precum şi în sistemele teritoriale emergente structurate de acestea în jurul lor, constituind retele policentrice locale şi regionale. Analiza detaliată a profilurilor antreprenoriale subliniază ponderea tot mai mare a activităților economice creative, ce au tendința de a contribui tot mai mult la creşterea complexităţii funcţionale a economiilor locale şi regionale.