7 Dec
Determination of historically changes of iodine content of trees during the last century and its relation to iodine nutritional status in Iran and Romania

Responsabil proiect: dr. Ion Andronache, andronacheion@email.su

Centrul de Analiză Integrată şi Management Teritorial (CAIMT) a demarat cercetările specifice în cadrul proiectului Determination of historically changes of iodine content of trees during the last century and its relation to iodine nutritional status in Iran and Romania, implementat în parteneriat cu Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences (Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran), Research Institute of Forest and Rangelands (Tehran, Iran) şi Obesity Research Institute for Endocrine Sciences (Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran).

Studiul îşi propune realizarea unui noi metode de cercetare a micronutrientilor, existenţi în fiecare inel de creştere, pornind de la “memoria lemnului”, care să evidenţieze corelaţii între condiiţiile naturale - intervenţia antropică–concentraţia de micronutrienţi – patologie vegetală, animală şi umană (tiroidiana).