7 Dec
Proiecția spațială a presiunii economice asupra fondului forestier din România

Centrul de Analiză Integrată şi Management Teritorial (CAIMT) a finalizat cercetările privind presiunea economică asupra fondului forestier din România. Proiectul a avut ca punct de plecare rezultatele obţinute de o echipă de cercetători condusă de Hansen M.C., care au publicat în Science articolul High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change.

Pornind de la aceste rezultate au fost realizate corelaţii între suprafeţele defrişate şi dinamica economică a sistemelor teritoriale în care s-au defrişat suprafeţe importante. De asemenea s-au comparat suprafeţele raportate de instituţiile statului ca fiind defrişate şi situaţia reală din teren. Analizele s-au realizat la nivel de unitate administrativă, pentru perioada 2000-2012.