7 Dec
Dinamica economică şi amplificarea dezechilibrelor de mediu în sistemele teritoriale complexe. Studiu de caz municipiul Bucureşti şi aria sa emergentă

Responsabil proiect: Conf.univ.dr. Daniel Peptenatu, peptenatu@yahoo.fr

Centrul de Analiză Integrată şi Management Teritorial (CAIMT) a finalizat cercetările privind dinamica economică şi amplificarea dezechilibrelor de mediu în sistemele teritoriale complexe. Obiectivul acestui studiu este identificarea impactului asupra mediului al dezvoltării accentuate a celui mai important oraş al României. Cercetările au urmărit raportul dintre dinamica economică din orașul propriu-zis și interfața urban-rural, și impactul asupra calității mediului ca urmare a creșterii spectaculoase a numărului de firme și a numărului de angajați.

Cercetările au vizat atât oraşul propriu-zis cât şi zona sa emergentă. Dianamica economică a fost analizată pe perioada 2000-2012, şi a urmărit: evoluţia numărului de firme şi evoluţia numărului de salariaţi.Pentru ultimii ani s-a realizat o spaţializare a tendinţelor de concentrare a activităţilor economice. Cuantificarea relaţiei dintre dezvoltarea economică şi calitatea madiului s-a realizat prin spaţializarea datelor privind pulberile în suspensie şi a chimiei prafurilor stradale, care au valori peste limitele maxime admise.